česky / English

Výuka

Bilingvální výuka znamená, že se děti učí oba jazyky v anglicko-českém prostředí během celodenního programu. Jazyky si děti osvojují postupně a přirozeně během veškerých aktivit dne a komunikace s anglicky mluvícími učiteli. V anglické třídě je 1 česky mluvící a 1 anglicky mluvící pedagog + rodilý mluvčí. Tak je zajištěna bezproblémová komunikace s dítětem a pokrok v jazyce.

Přístup Reggio Emilia pro předškolní výchovu pochází původně z Itálie, ale je velmi oblíben právě v anglicky mluvících zemích. Tato filosofie využívá přirozené zvídavosti a tvůrčího potenciálu dětí k jejich učení. Veškeré učení probíhá velmi spontánně a radostně, v tematických projektech. Oblastí zájmu a následného zkoumání může být např. svět zvířat, rostlin, vesmíru, světla a stínu, příběhů atp. Hledáme informace v knihách i ve skutečném světě, bádáme, povídáme si, tvoříme výtvarné práce a dramatické hry. Snažíme se prostřednictvím zájmu dětí učit o světe kolem nás a být jeho spolutvůrci. Výsledky bývají fascinující!

Popis dne

Školka je otevřená od září do června, a to od 6:30 do 17.30 (v pátek jen do 17h). Hlavní výuka probíhá od 9.00 do 15.30. O svátcích a předem určených prázdninách máme zavřeno. Režim dne:

6.30–9.00

příchod do školky, volná hra, tvůrčí aktivity

9.00–9.30

ranní kolečko

9.30–10.00

svačina

10.00 – 11.45

hry venku/výlet/ ateliér

12.00–12.30

oběd

12.00–14.30

spánek/ klid+čtení, příprava předškoláků

14.30–16.00

svačina, volná hra/ tvůrčí aktivity/hřiště/kroužky

16.00–17.30

odchod dětí, volná hra

Režim se přizpůsobuje potřebám dětí. Aktivity jsou tématicky spojovány do projektů. Každý týden mají děti tvůrčí, pohybové, hudební, taneční aktivity a logopedickou prevenci; každých 14 dní ateliér. Dětem jsou mimo pestrý každodenní program školky nabízeny externí kroužky (konající se na ZŠ). Čerstvá nabídka vždy v září.

Den v Safirce (video)

Školské dokumenty

Rámcový vzdělávací program ČR garantuje kvalitu a obsah výuky dle směrnic Ministerstva školství. Naše výuka odpovídá kritériím předškolního vzdělávaní České republiky a zajišťuje tak bezproblémovou návaznost na základní vzdělávaní.

GDPR v MŠ(.pdf)
Školní vzdělávací program Safirka (.pdf)
Školní řád Safirky(.pdf)

Náš tým

Náš tým tvoří zkušení a kvalifikovaní pedagogové a vychovatelé. Všichni členové týmu jsou pečlivě vybíráni dle kritérií školského zákona a požadavků školky. Učitelé spolupracují v rámci týmu i s rodiči. Všichni pracovníci školky absolvují kurz první pomoci u dětí a dokládají výpis z rejstříků trestů a potvrzení od lékaře.

Vedení Školky

Mgr. Andrea Dittrichová - ředitelka

Andrea vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě v Brně. Už během studia se věnovala aktivitám pomáhajícím postiženým dětem s poruchami komunikace. Působila jako asistent chlapečka s poruchou autistického spektra v MŠ a poté tři roky jako speciální pedagog a logoped v občanském sdružení v rámci služby rané péče, kde pracovala s celou rodinou postiženého dítěte. Vedla v Mateřském centru Sedmikráska kroužek Logohrátky a kroužek Než půjdu do školy pro děti předškolního věku. V Safirce působí už několikátý rok a během svého působení byla i součástí studijní skupiny v Regiio Emilia v Itálii, absolvovala řadu školení a seminářů, zaměřených na poruchy komunikace a předškolní přípravu. Pravidelně se účastní učitelského summitu k práci s Ipady ve školách. Má ráda děti a život bez nich si nedokáže představit.
Motto: „Práce s dětmi mě nabíjí a je pro mě srdcovou záležitostí“
 

Jana Jobová - asistentka ředitelky

Dlouhodobě spolupracovala s centrem volného času kde vedla miniškolku pro děti od 2 let a kroužky pro maminky s dětmi. Je zakladatelkou občanského sdružení pro podporu rodiny, zdravého vývoje dětí, volnočasových aktivit, kulturního a sportovního vyžití. Připravuje a realizuje kulturní akce pro širokou veřejnost. Pro změnu odbornosti absolvovala pedagogické minimum. Je mámou dvou dětí, před mateřskou dovolenou pracovala v nadnárodní společnosti poskytující služby strategického outsourcingu. Dnes cítí, že její cestu vedou dětské ruce.

„Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost. (Jean de la Bruyére)“
 

Mgr. Marie Baltusová – jednatelka

Založila Safirku na podzim 2010 na základě svých zkušeností ze zahraničí a ideálech předškolního vzdělávání, které našla především v přístupu Reggio Emilia a nenásilné komunikaci. Do roku 2016 vedla školku jako ředitelka k zdárnému rozkvětu. Nyní se věnuje především své malé dceři. Je zkušený speciální pedagog a výtvarník a v neposlední řadě i vynikající lektor anglického jazyka. Během své praxe u nás, ve Francii, Finsku, Austrálii a na Novém Zélandu pracovala s různými skupinami dětí. V anglicky mluvících zemích se věnovala především lektorování a předškolní výchově, kde prošla různými systémy předškolních zařízení a nakonec zůstala ve školce Bear Park, kde se pracovalo dle filosofie Reggio Emilia, která ji velmi oslovila a proto v tomto duchu založila i Safirku.
„Reggio Emilia je čistá radost z tvůrčího a spontánního učení. Je to dialog mezi dítětem a učitelem.“
 

Ing. Jakub Březina, jednatel

Ještěrky

Bc. Hana Pokorná

Pro práci s dětmi se rozhodla při ročním au pair pobytu v UK. Poté vystudovala předškolní pedagogiku na Masarykově univerzitě. Během studia se jako praktikantka dostala k práci v Safirce a zdejší prostředí ji natolik nadchlo a oslovilo, že zde již zůstala jako učitelka. Každý den ve školce zjišťuje, jak velký potenciál v dětech je a kolik nápadů mají, když je jim nabídnuto dostatečně pestré a kreativní prostředí. Absolvovala Reggio školení v Itálii a snaží se o co nejlepší rozvoj této filozofie v Safirce.
Motto: „Zatímco se snažíme učit naše děti všechno o životě, naše děti učí nás o čem život je."
 

Kamila Kopečková

Když jsem se měla při výběru školy rozhodnout, co chci v životě dělat, obor předškolní pedagogika pro mě byla jasná volba. Dva roky jsem učila ve školce v Praze, ale kořeny mě přitáhly zpět do Brna, kde se cítím nejlépe. Ráda kreslím, zpívám a tancuji. Všechny tyto aktivity mi pomáhají vytvářet kreativní programy pro děti, které si sama velmi užívám. Pracovat v MŠ je pro mě neuvěřitelná radost a možnost se alespoň na pár okamžiků vrátit do dětských let, které jsou a budou ty nejdůležitější v jejich i našem životě.
Motto: „Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“ (Albert Einstein)
 

Mgr. Jitka Vavrušová

Jako nejstarší z pěti sourozenců jsem byla malými dětmi obklopená celé dětství, což mě ovlivnilo, a proto jsem již jako maminka tří dětí vystudovala Pedagogickou fakultu v Brně obory Učitelství pro mateřské školy a Sociální pedagogiku.

Děti vnímám jako nekonečnou energii, fantazii a inspiraci pro celou společnost. Vážím si možnosti - a zároveň jsem si vědoma zodpovědnosti - stát se členem safirkovského týmu. Je mi každodenním potěšením prostřednictvím dětských očí vidět jak objevují, co život okolo nás obnáší. Jak krásný je dětský svět plný pohybu, fantazie a tvořivosti!

„Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe.“ (anglické přísloví)
 

 

Krtečci

Bc. Zuzana Nováčková

S dětmi jsem začala pracovat zcela náhodně na brigádě u studia na VŠ. Čtyři roky jsem tak strávila v rodině se sedmi dětmi. Od této zkušenosti jsem přešla do Diecézního centra pro mládež Mamre Osová Bítýška, kde jsem s mládeží pracovala dva roky. Poté začalo studium Předškolní pedagogiky na PdF MU a zároveň jsem začala pracovat na částečný úvazek v Safirce, kde nyní pracuji na úvazek plný ve třídě Krtečků. Starám se hlavně o ranní předškolní přípravu nebo ESS (Edukativně stimulativní skupinky). Zajímají mě hudební nástroje - hraji na klávesy, flétnu, ukulele a začínám se učit na mandolínu a kytaru.

 

Mgr. Monika Reichstäterová

Vystudovala jsem MU v Brně, obor výtvarná výchova a speciální pedagogika (logopedie a surdopedie). Už při studiu jsem brigádně pracovala jako pomocná lektorka dětských výtvarných a keramických kroužků. V Safirce jsem začala pracovat na částečný úvazek hned od jejího založení, a od září potom přešla na úvazek hlavní. Po roce a půl jsem si udělala mateřskou přestávku, abych se po pěti letech do Safirky opět vrátila. Práce s dětmi mne velmi naplňuje a baví, společně vymýšlíme výtvarné projekty. Při práci na projektech děti podporuji v jejich vlastním uvažování nad možnostmi zpracování. Dětská touha vyjádřit se, zanechat svou jedinečnou stopu, tak nachází ve třídě v rámci výtvarného projektu své naplnění, a to i díky přístupu Reggio Emilia, kterým je naše školka inspirovaná. Zaroveň se během této činnosti naučí mnoho dílčích věcí; manuální zručnost, znalost výtvarných technik či rozvíjení kreativního uvažování. Práce zde, obklopena skvělým kolektivem dětí i kolegyň, v nádherném prostředí kohoutovických lesů, je pro mě velmi inspirující, obohacující a podnětná. Jsem vděčná, že dětem mohu být nablízku, pomáhat jim, radovat se z výsledků společné práce a že díky nim mohu vidět svět jejich očima.

 

Opičky (AJ)

Mgr.Alena Valečková

Alena vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na kombinované vědy na Pedagogické fakultě v Ostravě a poté v Brně. Během studia dělala osobního asistenta nevidomé spolužacce, dále učila v mateřské škole angličtinu a metodu Dobrého startu. Po přestěhování do Brna začala pracovat na částečný úvazek v Safirce. Má bohaté zkušenostmi s dětmi v rámci praxí i táborů. Vnímá děti jako čisté duše, které dokážou dospělé vtáhnout do přítomného okamžiku.V Safirce působí jako česky mluvící učitel v anglické třídě.
Motto:„Čas strávený s dětmi není nikdy ztráta času“
 

Mgr. Barbora Seďová

Barbora studovala střední pedagogickou školu ve Znojmě v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a poté dějiny umění a management v kultuře na FF MU. Během tohoto období pracovala jako učitelka MŠ, lektorka hry na hudební nástroj a nějakou dobu žila v zahraničí. Práce s dětmi je pro ni kreativní činností, při které se neustále vzděláváme. V Safirce působí jako anglicky mluvící učitelka v anglické třídě Opičky.
 

Dráčci (AJ)

Bc.Michaela Marešová

Míša je studentkou magisterského studia speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Logopedickou praxi získává u zkušených klinických logopedů a na logopedických pobytových táborech, kam už několikátým rokem jezdí. Míša se spoustu let věnuje práci s dětmi. Od nástupu na střední školu začala jezdit jako vedoucí na dětské letní tábory, byla jako au pair ve Velké Británii, pracovala jako lektor angličtiny v anglické družině a vedla kroužky angličtiny pro děti všech věkových kategorií. V Safirce začala pracovat jako asistent pedagoga. Míša je milovnice přírody, jógy, miluje cestování a práci s dětmi, od kterých se ráda učí a povídá si s nimi, protože dospělí se vás nikdy nezeptají, jaký je váš sedmý nejoblíbenější drak.
Motto: “ Dospělí čekají celý týden na pátek, celý rok na léto, celý život na štěstí. Děti jsou šťastné tady a teď, a to se od nich učme. „
 

Mgr. Katarína Zimčíková

Katka vystudovala sociální práci a sociální pedagogiku na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. Při studiu pracovala v dětském domově, byla koordinátorka protidrogové prevence na základních školách a také pracovala na Dětské lince záchrany. Studium jazyka jí zavedlo do Anglie, kde neplánovaně zůstala žít šest let. Celou tu dobu pracovala s malými dětmi. Poslední dva roky působila jako pomocný učitel v nultém ročníku základní školy inspirované přístupem Reggio Emilia. Měla tu čest (výsadu) být při úplných začátcích Safirky. Od záčátku působí jako anglicky mluvící učitel ve třídě Dráčků. Zúčastnila se Mezinárodní studijní skupiny Reggio Emilia přímo v Itálii a své poznatky s nadšením aplikuje ve své práci s dětmi. Je mámou dvou holek.
„Pomozme dětem, aby vyšplhaly na svou horu co nejvýše.“ Loris Malaguzzi

Rodilý mluvčí

B.A. Christina Felton Křístelova

Christina dokončila bakalářský titul v oboru Výuka angličtiny jako druhý jazyk (ESL) na Liberty univerzitě ve Virginii v USA. Během středoškolského a vysokoškolského studia se dobrovolně účastnila letních táborů "Word of Life" v České republice a na Slovensku. Po ukončení studia učila ve školce a a na základní škole studenty ve Virginii a později rozšířila svou kariéru na mezinárodní úrovni vyučováním v Gruzii a Jižní Koreji.nTěší ji každodenní interakce s dětmi v angličtině. Považuje za privilegium být členkou týmu, který podporuje dvojjazyčnost u dětí.
 

Ateliérista

Mgr. Eliška Šimecká, ateliéristka

Eliška vystudovala Učitelství pro mateřské školy na Pedf MU v Brně a studium Arteterapie tamtéž. Pracovala v mateřském centru, později v mateřské škole. Absolvovala kurzy Muzikoterapie a Taneční a pohybové terapie. Vedla zájmové skupiny kreativního a scénického tance pro děti i dospělé. Působila v tanečním divadle Mimi Fortunae. Skrze práci s těmi nejmenšími v mateřském centru, v kroužcích i ve školce přišla také k psaní knihy o tělesném vnímání a vnitřním prožívání dítěte. I díky této knize Vnímání těla a své spoluautorce se její zájem ještě více obrátil na děti a jejich výtvarné vyjadřování a prožívání v prostoru a čase. Reggio Emilia byl přesně tím nejlepším směrem, kterým se mohla vydat: „Mé představy a domněnky o dětském vnímání a učení se přesně pojily s filosofií Reggia, proto jsem nesmírně ráda, že mohu být atelieristou právě tady.“ Děti jsou pro ni nevyčerpatelný zdroj energie, chce jim dávat volnost a prostor k tvorbě souvisle s uvědoměním hranic, pravidel chování a jejich zvnitřněním skrze vyjadřované emoce v tvorbě.

„Děti jsou radostí a nadějí lidstva, být více spontánními, kreativními, více v pohybu, blíže čisté duši.“
 

Zastupující učitelé

Mgr. Marie Baltusová st.

Bc. Iva Hanzlíková

Mgr. Jana Kobzová

 

Kuchyň + úklid

Světlana Kučerová, pracovník v kuchyni

Veronika Přímalová, uklízečka

 

 

Den v Safirce

Sleduj náš FB!