česky / English

Výuka

Bilingvální výuka znamená, že se děti učí oba jazyky v anglicko-českém prostředí během celodenního programu. Proces učení probíhá velmi přirozeně během veškerých aktivit a komunikace s anglicky mluvícími učiteli a spolužáky. O děti pečují společně s česky mluvícími pedagogy, a tak je zajištěna bezproblémová komunikace a pokrok v mateřském i cizím jazyce.

Přístup Reggio Emilia

Přístup Reggio Emilia pro předškolní výchovu pochází původně z Itálie, ale je velmi oblíben právě v anglicky mluvících zemích. Tato filosofie využívá přirozené zvídavosti a tvůrčího potenciálu dětí k jejich učení. Veškeré učení probíhá velmi spontánně a radostně. Učení probíhá v tematických projektech, které vznikají na základě dětského zájmu. Oblastí zájmu a následného zkoumání může být např. svět zvířat, rostlin, vesmíru, světla a stínu, příběhů atp. Hledáme informace v knihách i ve skutečném světě, bádáme, povídáme si, tvoříme výtvarné práce a dramatické hry. Snažíme se prostřednictvím zájmu dětí učit o světe kolem nás a být jeho spolutvůrci.

Další odkazy:

Školské dokumenty

Rámcový vzdělávací program ČR garantuje kvalitu a obsah výuky dle směrnic Ministerstva školství. Naše výuka odpovídá kritériím předškolního vzdělávaní České republiky a zajišťuje tak návaznost na základní vzdělávaní.

Kalendář prázdnin(.pdf)
Školní vzdělávací program Safirka (.pdf)
Školní řád Safirky(.pdf)

Kroužky

Výtvarné a hudebně-pohybové aktivity, sportíky a keramika nejsou ve školce vedeny formou uzavřených zájmových kroužků, ale jsou součástí dopoledního nebo odpoledního programu ve školce každý týden. Specializované aktivity jsou zahrnuty v našem vzdělávacím programu a ceně. Pro starší děti (od 4 nebo 5 let) navíc nabízíme další placené aktivity, organizované externími subjekty (Sportík, lyžování a bruslení – Lemur, Angličtina, Tvořeníčko – SaphiraCentrum).

Učitelé

Učitel je dítěti především průvodcem a partnerem v procesu učení. Vyšší počet pedagogů na menší skupinku dětí umožňuje jak skupinovou tak individuální práci s dítětem. Učitel sleduje zájmy dítěte, rozvíjí je a podněcuje jejich učení. Iniciuje různá témata, hry a problémy, které musí dítě řešit a rozvíjet. Vztah učitele a žáka je založen na vzájemném respektu a přátelství. Ve školce máme dva pedagogy na skupinku 15-17 dětí v anglické třídě a 19- 21 dětí v české třídě. Jeden mluví pouze anglicky a ve vedení programu se střídají a spolupracují s českým učitelem.

Prostředí

Prostředí je vytvořeno tak, aby dítě co nejvíce podněcovalo k činnostem a učení. Je velmi tvůrčí a nabízí pestrou škálu hracích ploch a koutků, hraček a materiálů. Jsou zde prostory pro individuální hru i skupinky, kde se děti mohou učit jeden od druhého. Každý den chystáme nové materiály pro tvůrčí práci a experimenty. Každé ráno čeká děti nějaké překvapení.

Náš tým

Náš tým tvoří zkušení a kvalifikovaní pedagogové a vychovatelé. Všichni členové týmu jsou pečlivě vybíráni dle kritérií školského zákona a požadavků školky. Učitelé spolupracují v rámci týmu i s rodiči. Všichni pracovníci školky absolvují kurz první pomoci u dětí a dokládají výpis z rejstříků trestů a potvrzení od lékaře.

Mgr. Marie Baltusová – ředitelka

Je zkušený speciální pedagog a výtvarník a v neposlední řadě i vynikající lektor anglického jazyka. Během své praxe u nás, ve Francii, Finsku, Austrálii a na Novém Zélandu pracovala s různými skupinami dětí.
V anglicky mluvících zemích se věnovala především lektorování a předškolní výchově, kde prošla různými systémy předškolních zařízení a nakonec zůstala ve školce Bear Park, kde se pracovalo dle filosofie Reggio Emilia, která ji velmi oslovila a ráda by jej uvedla u nás v Brně.
„Reggio Emilia je čistá radost z tvůrčího a spontánního učení. Je to dialog mezi dítětem a učitelem.“
 

Mgr. Jana Suchá - zástupkyně ředitelky

Jana je zkušený pedagog s dlouholetou praxí. Po ukončení studia Učitelství pro 1. st. ZŠ na PdF MU v Brně pokračovala studiem školského managementu na PdF UP v Olomouci. Práci s dětmi se věnuje celý svůj profesní život. Během své praxe měla možnost doprovázet ve výchově a vzdělávání děti různých věkových skupin (od 2 do 18 let). Posledních 12 let před Safirkou zakotvila u dětí nejmladších: působila jako ředitelka mateřské a základní školy na Vysočině. Nová role lídra týmu jí přinesla celou řadu dalších podnětů a přivedla ji mj. k mentoringu, koučování a lektorování. Ráda se učí nové věci a setkává se s jinými lidmi, což jí pomáhá vnímat svět z různých úhlů pohledu. V osobním životě i práci považuje za důležitou otevřenost, vzájemný respekt a důvěru. Děti jsou pro ni zdrojem stálé inspirace, obdivuje jejich přirozenou zvídavost, kreativitu, nadšení a umění naplno prožívat radost přítomného okamžiku. Největším oceněním její práce je dětský úsměv, a proto bere velmi vážně slova Antoina de Saint-Exupéryho: „Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal“.
 

Jana Jobová - asistentka ředitelky

Dlouhodobě spolupracovala s centrem volného času kde vedla miniškolku pro děti od 2 let a kroužky pro maminky s dětmi. Je zakladatelkou občanského sdružení pro podporu rodiny, zdravého vývoje dětí, volnočasových aktivit, kulturního a sportovního vyžití. Připravuje a realizuje kulturní akce pro širokou veřejnost. Pro změnu odbornosti absolvovala pedagogické minimum. Je mámou dvou dětí, před mateřskou dovolenou pracovala v nadnárodní společnosti poskytující služby strategického outsourcingu. Dnes cítí, že její cestu vedou dětské ruce.

„Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost. (Jean de la Bruyére)“
 

Mgr. Andrea Dittrichová

Andrea vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě v Brně. Už během studia se věnovala aktivitám pomáhajícím postiženým dětem s poruchami komunikace. Působila jako asistent chlapečka s poruchou autistického spektra v MŠ a poté tři roky jako speciální pedagog a logoped v občanském sdružení v rámci služby rané péče, kde pracovala s celou rodinou postiženého dítěte. Pro děti vyrábí nejrůznější pomůcky určené k jejich celkovému rozvoji. Vedla v Mateřském centru Sedmikráska kroužek Logohrátky a kroužek Než půjdu do školy pro děti předškolního věku. Absolvovala řadu kurzů a školení týkající se poruch komunikace u dětí včetně edukativně-stimulačních skupin. Má ráda děti a život bez nich si nedokáže představit.
„Práce s dětmi mě nabíjí a je pro mě srdcovou záležitostí“
 

Mgr.Radka Švestková

Radka vystudovala Střední pedagogickou školu ve Znojmě a dokončuje studium oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace v tělesné výchově na Masarykově univerzitě v Brně. Praxi s dětmi získala v průběhu studia, kdy se účastnila škol v přírodě, věnovala se trenérství atletiky mladších žáků, pracovala jako teta v dětském koutku pod Lužánkami a během zahraničních cest navštívila vzdělávací instituce, kde získala mnoho inspirace pro práci s dětmi. Má ráda pohyb, kreativitu, radost a nové nápady, kterých dětí mají vždy velkou zásobu.
 

Bc. Corona Cermák

Corona absolvovala bakalářské studium na Londýnské Univerzitě Práv. Jejím hlavním zájmem bylo rodinné právo, protože vnímá rodinu jako základní kámen společnosti. Když pracovala jako dobrovolnice v imigračním právním centru v Southall v Anglii uvědomila si jaký obrovský potenciál v dětech máme a měli bychom jej podporovat. Když se s manželem a synem přestěhovala do Brna, rozhodla se pomáhat dětem z různých kultur a zázemí. Založila Sdružení pro rodiny smíšených ras, kde jim pomáhá realizovat se bez ohledu na jejich národnost, rasu či zázemí. Má zkušenosti s výukou dětí a prezentacemi o Africe v mateřských a základních školách. Ve volném čase se podílí na orgnizaci English Catholics Mums Group a je členem English Speaking Mums a rodin Brno Expats.

„Každý den mezi dětmi je pro mě radostí, protože jsem v krásné společnsoti, která podporuje svobodu mysli každého dítěte. Takové dítě nelze zastavit v objevování a prozkoumávání ještě nepoznaného světa.“
 

Kateřina Kincová

Začala jako asistentka u autistické holčičky, kterou potom individuálně hlídala. Tato práce ji nadchla natolik, že začala studovat pedagogiku. Po té pracovala rok s malými dětmi ve školičce Cipísek a ráda by se posunula k těm větším, které nebude učit jen základní samostatnosti, ale učit je volit tu správnou cestu životem. Od roku 2007 se věnuje oddílu mladých hasičů, kde je vedoucí kolektivu. V jejich hasičské klubovně byste viděli, jakého doposud úspěchu dosáhli.
mé motto je: Chovejme se k dětem tak, jak chceme, aby oni se chovaly k nám. Děti jsou naše budoucnost!
 

Bc. Hana Smíšková

S dětmi předškolního věku pracovala již jako vedoucí kroužku orientálních tanců, ale opravdovým podnětem pro tuto práci pro ni byl au pair pobyt ve Velké Británii. Začala poté studovat předškolní pedagogiku na Masarykově univerzitě a již při studiu se šťastnou náhodou dostala k práci v Safirce, která ji naprosto okouzlila a ráda by v přátelském prostředí této školky děti rozvíjela po všech stránkách a pomáhala jim malovat jejich vlastní obraz života.

Oblíbené motto: "Zatímco se snažíme učit naše děti všechno o životě, naše děti učí nás o čem život je."
 

Bc. Zuzana Nováčková

S dětmi začala Zuzana pracovat zcela náhodně na brigádě u studia na VŠ. Čtyři roky tak strávila v rodině se sedmi dětmi. Od této zkušenosti přešla do Diecézního centra pro mládež, kde s mládeží pracovala dva roky. Poté začala studovat Předškolní pedagogiku na PdF MU a zároveň začala pracovat na částečný úvazek v Safirce, kde je nyní již čtvrtým rokem a tento rok (2015) pracuje na plný úvazek ve třídě Krtečků.

"Ráda žasnu, chodím kalužemi, rýpu klackem do země... a s dětmi to můžu dělat často. Ráda se učím, pozoruji... paradoxně se učím i od dětí, tím co mi řeknou, jak zareagují. Jejich pohledem na svět a logikou. Učím se i od rodičů a z jejich přístupu k dětem, od kolegyň, protože jsme každá jiná.S dětmi mám společnou myšlenku, že každá chvíle v životě stojí za to - děti to ví přirozeně a užívají si každý okamžik. Já jsem se k tomu musela vrátit. Život je krásný dar."
 

Mgr. Petra Šmardová

Petra od malička docházela do skautského oddílu. Později jako hlavní vůdkyně vedla rok oddíl a dva tábory. Chodila na Cyrilometodějskou střední pedagogickou školu, kde se rozhodla věnovat předškolním dětem. Vystudovala Učitelství pro mateřské školy na Masarykově univerzitě. V loňském roce pracovala půl roku v logopedické třídě MŠ jako učitelka. Také dalším studiem se zajímá o logopedii. V Safirce je od září 2015 učitelkou ve třídě Krtečků.

"Každé dítě je neopakovatelným živým darem. Díky nim se můžeme učit být lepšími lidmi."
 

Mgr. Eliška Horáková – ateliéristka

Eliška vystudovala Učitelství pro mateřské školy na Pedf MU v Brně. Nyní zde také studuje obor Arteterapie. Pracovala v mateřském centru, později v mateřské škole. Získala osvědčení z kurzu Metodika pohybových her s kojenci a batolaty. Absolvovala kurzy Muzikoterapie a Taneční a pohybové terapie. Vede skupiny kreativního tance pro děti i dospělé. Působí v tanečním divadle Mimi Fortunae, jako tanečnice moderního scénického tance. Miluje hudbu stejně jako tanec a veškeré výtvarné vyjadřování. Především ráda hraje na kytaru, flétnu i klavír. Děti jsou pro ni nevyčerpatelný zdroj energie, chce jim dávat volnost a prostor pro tvorbu. Jenom děti jsou schopné rozdávat to, co už dospělí věkem ztratili. Je krásné, skrze děti navracet se k tomuto prvotnímu zdroji fantazie, pohybu a čisté mysli.

„Děti mi otevřely novou cestu do života, jejich radost, spontánnost a cit pro vnímání duše a těla mě naplňují pozitivní energií.“
 

Ing. Radim Živocký

Radim si je velmi blízký se svou babičkou a mamkou. Má “speciálního” bratra, který na něj v jeho životě měl zásadní vliv. Vystudoval krajinnou architekturu a poté pracoval v oboru ochrana přírody, díky kterému se dostal k práci s lidmi. Koordinoval zde dobrovolníky a skupinu brigádníků s duševním onemocněním. Rád cestuje, sportuje, tančí, učí se cizí jazyky a učí se od lidí, kteří vidí svět jinýma očima. Na své stáži v Etiopii začal pracovat s dětmi se sluchovým hendikepem. Při svých cestách zjistil, že předškolní děti jsou nezávisle na národnosti a jiných rozdílech všude na světě stejně “cool”. Fascinuje jej na nich jejich přímost a čistota duše. Na většinu dospělých se dívá jako na děti, které se mnoho naučili, ale ztratili kontakt se sebou samotnými a vyrostli ze své kreativity. Na většinu dětí se dívá jako na dospělé, kteří jsou tím, čím opravdu jsou a věří, že děti a dospělí se od sebe mohou vzájemně mnohému učit.
 

Mgr. Radka Hrabcová

Radka od mala navštěvovala turistický oddíl mládeže. Později se stala jednou z vedoucích, pomáhala vytvářet celoroční program a aktivity včetně letních táborů. Zájem o děti ji zůstal i během studia na vysoké škole. Během studia psychologie a sociální práce na FSS Masarykově Univerzitě v Brně doučovala děti prvního stupně a v rámci praxe pracovala ve společnosti Ratolest. Zde učila děti potýkající se s komplikovanými životními událostmi, smysluplně trávit volný čas. V minulém roce pracovala 3 měsíce jako zástup učitelky v MŠ v Plzni. Následně působila v jazykové škole Perfect World, kde vyučovala anglický a španělský jazyk studenty všech věkových kategorií. Ve volném čase se ráda věnuje aktivitám s dětmi, účastní se výletů turistického oddílu, kde vyrůstala nebo občasně hlídá děti kamarádů.

„Děti jsou radost. Pokud k nim přistupujeme s respektem, dáváme jim volnost, kde je to možné a pevné hranice tam, kde je to potřeba, mohou z nich vyrůst lidé, kteří budou inspirovat svět.”
 

Monika Nováčková

Monika se již od patnácti let věnuje vedení dětských příměstských i pobytových táborů, taktéž vede dětské kroužky pod organizacemi SVČ Lužánky a Zookoutek. Její největší zálibou je dětský cirkus Legrando, kde sama cvičí i vede děti. Vystudovala SŠPOS Brno, obor Fotograf, který úspěšně zakončila maturitní zkouškou. Dále absolvovala kurz NIDV- Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Nyní dále studuje.
 

Saphira

Kroužky Saphira Centrum
MŠ Safirka