česky / English

Výuka

Bilingvální výuka znamená, že se děti učí oba jazyky v anglicko-českém prostředí během celodenního programu. Jazyky si děti osvojují postupně a přirozeně během veškerých aktivit dne a komunikace s anglicky mluvícími učiteli. V anglické třídě je 1 česky mluvící a 1 anglicky mluvící pedagog + rodilý mluvčí. Tak je zajištěna bezproblémová komunikace s dítětem a pokrok v jazyce.

Přístup Reggio Emilia pro předškolní výchovu pochází původně z Itálie, ale je velmi oblíben právě v anglicky mluvících zemích. Tato filosofie využívá přirozené zvídavosti a tvůrčího potenciálu dětí k jejich učení. Veškeré učení probíhá velmi spontánně a radostně, v tematických projektech. Oblastí zájmu a následného zkoumání může být např. svět zvířat, rostlin, vesmíru, světla a stínu, příběhů atp. Hledáme informace v knihách i ve skutečném světě, bádáme, povídáme si, tvoříme výtvarné práce a dramatické hry. Snažíme se prostřednictvím zájmu dětí učit o světe kolem nás a být jeho spolutvůrci. Výsledky bývají fascinující!

Popis dne

Školka je otevřená od září do června, a to od 6:30 do 17.30 (v pátek jen do 17h). Hlavní výuka probíhá od 9.00 do 15.30. O svátcích a předem určených prázdninách máme zavřeno. Režim dne:

6.30–9.00

příchod do školky, volná hra, tvůrčí aktivity

9.00–9.30

ranní kolečko

9.30–10.00

svačina

10.00 – 11.45

hry venku/výlet/ ateliér

12.00–12.30

oběd

12.00–14.30

spánek/ klid+čtení, příprava předškoláků

14.30–16.00

svačina, volná hra/ tvůrčí aktivity/hřiště/kroužky

16.00–17.30

odchod dětí, volná hra

Režim se přizpůsobuje potřebám dětí. Aktivity jsou tématicky spojovány do projektů. Každý týden mají děti tvůrčí, pohybové, hudební, taneční aktivity a logopedickou prevenci; každých 14 dní ateliér. Dětem jsou mimo pestrý každodenní program školky nabízeny externí kroužky (konající se na ZŠ). Čerstvá nabídka vždy v září.

Den v Safirce (video)

Školské dokumenty

Rámcový vzdělávací program ČR garantuje kvalitu a obsah výuky dle směrnic Ministerstva školství. Naše výuka odpovídá kritériím předškolního vzdělávaní České republiky a zajišťuje tak bezproblémovou návaznost na základní vzdělávaní.

GDPR v MŠ(.pdf)
Školní vzdělávací program Safirka (.pdf)
Školní řád Safirky(.pdf)

Náš tým

Náš tým tvoří zkušení a kvalifikovaní pedagogové a vychovatelé. Všichni členové týmu jsou pečlivě vybíráni dle kritérií školského zákona a požadavků školky. Učitelé spolupracují v rámci týmu i s rodiči. Všichni pracovníci školky absolvují kurz první pomoci u dětí a dokládají výpis z rejstříků trestů a potvrzení od lékaře.

Vedení Školky

Mgr. Andrea Dittrichová - ředitelka

Andrea vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě v Brně. Už během studia se věnovala aktivitám pomáhajícím postiženým dětem s poruchami komunikace. Působila jako asistent chlapečka s poruchou autistického spektra v MŠ a poté tři roky jako speciální pedagog a logoped v občanském sdružení v rámci služby rané péče, kde pracovala s celou rodinou postiženého dítěte. Vedla v Mateřském centru Sedmikráska kroužek Logohrátky a kroužek Než půjdu do školy pro děti předškolního věku. V Safirce působí už několikátý rok a během svého působení byla i součástí studijní skupiny v Regiio Emilia v Itálii, absolvovala řadu školení a seminářů, zaměřených na poruchy komunikace a předškolní přípravu. Pravidelně se účastní učitelského summitu k práci s Ipady ve školách. Má ráda děti a život bez nich si nedokáže představit.
Motto: „Práce s dětmi mě nabíjí a je pro mě srdcovou záležitostí“
 

Jana Jobová - asistentka ředitelky

Dlouhodobě spolupracovala s centrem volného času kde vedla miniškolku pro děti od 2 let a kroužky pro maminky s dětmi. Je zakladatelkou občanského sdružení pro podporu rodiny, zdravého vývoje dětí, volnočasových aktivit, kulturního a sportovního vyžití. Připravuje a realizuje kulturní akce pro širokou veřejnost. Pro změnu odbornosti absolvovala pedagogické minimum. Je mámou dvou dětí, před mateřskou dovolenou pracovala v nadnárodní společnosti poskytující služby strategického outsourcingu. Dnes cítí, že její cestu vedou dětské ruce.

„Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost. (Jean de la Bruyére)“
 

Mgr. Marie Baltusová – jednatelka

Založila Safirku na podzim 2010 na základě svých zkušeností ze zahraničí a ideálech předškolního vzdělávání, které našla především v přístupu Reggio Emilia a nenásilné komunikaci. Do roku 2016 vedla školku jako ředitelka k zdárnému rozkvětu. Nyní se věnuje především své malé dceři. Je zkušený speciální pedagog a výtvarník a v neposlední řadě i vynikající lektor anglického jazyka. Během své praxe u nás, ve Francii, Finsku, Austrálii a na Novém Zélandu pracovala s různými skupinami dětí. V anglicky mluvících zemích se věnovala především lektorování a předškolní výchově, kde prošla různými systémy předškolních zařízení a nakonec zůstala ve školce Bear Park, kde se pracovalo dle filosofie Reggio Emilia, která ji velmi oslovila a proto v tomto duchu založila i Safirku.
„Reggio Emilia je čistá radost z tvůrčího a spontánního učení. Je to dialog mezi dítětem a učitelem.“
 

Ing. Jakub Březina, jednatel

Ještěrky

Bc. Hana Smíšková

Pro práci s dětmi se rozhodla při ročním au pair pobytu v UK. Poté vystudovala předškolní pedagogiku na Masarykově univerzitě. Během studia se jako praktikantka dostala k práci v Safirce a zdejší prostředí ji natolik nadchlo a oslovilo, že zde již zůstala jako učitelka. Každý den ve školce zjišťuje, jak velký potenciál v dětech je a kolik nápadů mají, když je jim nabídnuto dostatečně pestré a kreativní prostředí. Absolvovala Reggio školení v Itálii a snaží se o co nejlepší rozvoj této filozofie v Safirce.
Motto: „Zatímco se snažíme učit naše děti všechno o životě, naše děti učí nás o čem život je."
 

Kamila Kopečková

Když jsem se měla při výběru školy rozhodnout, co chci v životě dělat, obor předškolní pedagogika pro mě byla jasná volba. Dva roky jsem učila ve školce v Praze, ale kořeny mě přitáhly zpět do Brna, kde se cítím nejlépe. Ráda kreslím, zpívám a tancuji. Všechny tyto aktivity mi pomáhají vytvářet kreativní programy pro děti, které si sama velmi užívám. Pracovat v MŠ je pro mě neuvěřitelná radost a možnost se alespoň na pár okamžiků vrátit do dětských let, které jsou a budou ty nejdůležitější v jejich i našem životě.
Motto: „Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“ (Albert Einstein)
 

Mgr. Jitka Vavrušová

Jako nejstarší z pěti sourozenců jsem byla malými dětmi obklopená celé dětství, což mě ovlivnilo, a proto jsem již jako maminka tří dětí vystudovala Pedagogickou fakultu v Brně obory Učitelství pro mateřské školy a Sociální pedagogiku.

Děti vnímám jako nekonečnou energii, fantazii a inspiraci pro celou společnost. Vážím si možnosti - a zároveň jsem si vědoma zodpovědnosti - stát se členem safirkovského týmu. Je mi každodenním potěšením prostřednictvím dětských očí vidět jak objevují, co život okolo nás obnáší. Jak krásný je dětský svět plný pohybu, fantazie a tvořivosti!

„Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe.“ (anglické přísloví)
 

 

Krtečci

Bc. Zuzana Nováčková

S dětmi začala Zuzana pracovat zcela náhodně na brigádě u studia na VŠ. Čtyři roky tak strávila v rodině se sedmi dětmi. Od této zkušenosti přešla do Diecézního centra pro mládež, kde s mládeží pracovala dva roky. Poté začala studovat Předškolní pedagogiku na PdF MU a zároveň začala pracovat na částečný úvazek v Safirce, kde je nyní již čtvrtým rokem a tento rok (2015) pracuje na plný úvazek ve třídě Krtečků.
Motto: "Ráda žasnu, chodím kalužemi, rýpu klackem do země... a s dětmi to můžu dělat často. Ráda se učím, pozoruji... paradoxně se učím i od dětí, tím co mi řeknou, jak zareagují. Jejich pohledem na svět a logikou. Učím se i od rodičů a z jejich přístupu k dětem, od kolegyň, protože jsme každá jiná. S dětmi mám společnou myšlenku, že každá chvíle v životě stojí za to - děti to ví přirozeně a užívají si každý okamžik. Já jsem se k tomu musela vrátit. Život je krásný dar."
 

Mgr. Petra Šmardová

Petra od malička docházela do skautského oddílu. Později jako hlavní vůdkyně vedla rok oddíl a dva tábory. Chodila na Cyrilometodějskou střední pedagogickou školu, kde se rozhodla věnovat předškolním dětem. Vystudovala Učitelství pro mateřské školy na Masarykově univerzitě a následně Speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii. Při studiu pracovala půl roku v logopedické třídě MŠ jako učitelka. V Safirce je od září 2015 učitelkou ve třídě Krtečků.
Motto:"Každé dítě je neopakovatelným živým darem. Díky nim se můžeme učit být lepšími lidmi."

 

Opičky (AJ)

Mgr.Alena Valečková

Alena vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na kombinované vědy na Pedagogické fakultě v Ostravě a poté v Brně. Během studia dělala osobního asistenta nevidomé spolužacce, dále učila v mateřské škole angličtinu a metodu Dobrého startu. Po přestěhování do Brna začala pracovat na částečný úvazek v Safirce. Má bohaté zkušenostmi s dětmi v rámci praxí i táborů. Vnímá děti jako čisté duše, které dokážou dospělé vtáhnout do přítomného okamžiku.V Safirce působí jako česky mluvící učitel v anglické třídě.
Motto:„Čas strávený s dětmi není nikdy ztráta času“
 

Bc. Radka Hrabcová

Radka od mala navštěvovala turistický oddíl mládeže. Později se stala jednou z vedoucích, pomáhala vytvářet celoroční program a aktivity včetně letních táborů. Zájem o děti ji zůstal i během studia na vysoké škole. Během studia psychologie a sociální práce na FSS Masarykově Univerzitě v Brně doučovala děti prvního stupně a v rámci praxe pracovala ve společnosti Ratolest. Zde učila děti potýkající se s komplikovanými životními událostmi, smysluplně trávit volný čas. V minulém roce pracovala 3 měsíce jako zástup učitelky v MŠ v Plzni. Následně působila v jazykové škole Perfect World, kde vyučovala anglický a španělský jazyk studenty všech věkových kategorií. Ve volném čase se ráda věnuje aktivitám s dětmi, účastní se výletů turistického oddílu, kde vyrůstala nebo občasně hlídá děti kamarádů.

„Děti jsou radost. Pokud k nim přistupujeme s respektem, dáváme jim volnost, kde je to možné a pevné hranice tam, kde je to potřeba, mohou z nich vyrůst lidé, kteří budou inspirovat svět.”
 

Bc.Michaela Marešová

Míša je studentkou magisterského studia speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii, surdopedii a oftalmopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Logopedickou praxi získává u zkušených klinických logopedů a na logopedických pobytových táborech, kam už několikátým rokem jezdí. Míša se spoustu let věnuje práci s dětmi. Od nástupu na střední školu začala jezdit jako vedoucí na dětské letní tábory, byla jako au pair ve Velké Británii, pracovala jako lektor angličtiny v anglické družině a vede kroužky angličtiny pro dětí všech věkových kategorií. Miluje práci s dětmi a je nadšená cestovatelka.
 

Dráčci (AJ)

Mgr.Radka Švestková

Radka působí v Safirce téměř od nejútlejších začátků, a to jako český učitel v anglické třídě Dráčků. Pedagogice se věnuje již mnoho let, jak v rámci studií, tak ve volnočasových aktivitách. Vystudovala Střední pedagogické lyceum ve Znojmě a následně pokračovala na Masarykovu univerzitu. Studium zakončila magisterskou zkouškou v oboru Učitelství pro první stupeň se specializací Tělesná výchova a poté zde získala také aprobaci v oboru Učitelství pro mateřské školy. Vysokoškolská léta si zpestřila studijním pobytem na Pedagogické fakultě v Ljubljani. Během studií vedla v Brně atletické kroužky pro děti. V Safirce působí zároveň jako vedoucí učitelka, věnuje se zejména přípravě předškoláků v ranních hodinách, vede Edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky a rodiče. Zúčastnila se různých školení se zahraničními lektory, např. Nenásilná komunikace, Persona Doll (vědomá práce s předsudky) a psychomotorika absolvovala různé kurzy, např. Ipady do škol, Diagnostika dítěte předškolního věku a Zdravotník zotavovacích akcí apod. Jako aktivní účastník navštívila také studijní skupinu Reggio Emilia v samotné Itálii, kterou je naše školka inspirována. Tyto zkušenosti a poznatky využívá denně při činnostech s dětmi.
 

Bc. Michaela Pejšová

Míša se od mala věnuje dětským oddílům a působí mezi dětmi jako vedoucí či lektorka. Po střední škole vyjela pracovat jako au-pair do Velké Británie, kde strávila v rodině rok. Tato zkušenost jí potvrdila, že se práci s dětmi chce věnovat nadále. Po návratu do ČR vedla anglické kroužky v mateřských a základních školách, pracovala jako lektorka v kroužku pod SVČ Lužánky. Ve volném času působí jako vedoucí na dětských táborech. Díky tomu má zkušenosti s dětmi od nejútlejšího věku až po puberťáky. Svůj zájem o pedagogiku prohloubila kurzem NIDV - Pedagogické minimum pro pedagogy volného času. Míša je sportovec tělem i duší, vede děti k pohybu, kreativitě a poznání cizího jazyka. Veškeré aktivity maximálně přizpůsobuje možnostem a zájmu dětí. Mezi její koníčky patří fotografování, sport a četba. Děti vnímá jako zdroj energie a nekonečné fantazie. Sama se snaží být pro děti vzorem a inspirací. V Safirce působí jako anglicky mluvící učitel.
Motto: „Úsměv je jazyk, kterému porozumí každé dítě.“

Rodilý mluvčí

B.A. Christina Felton Křístelova

Christina dokončila bakalářský titul v oboru Výuka angličtiny jako druhý jazyk (ESL) na Liberty univerzitě ve Virginii v USA. Během středoškolského a vysokoškolského studia se dobrovolně účastnila letních táborů "Word of Life" v České republice a na Slovensku. Po ukončení studia učila ve školce a a na základní škole studenty ve Virginii a později rozšířila svou kariéru na mezinárodní úrovni vyučováním v Gruzii a Jižní Koreji.nTěší ji každodenní interakce s dětmi v angličtině. Považuje za privilegium být členkou týmu, který podporuje dvojjazyčnost u dětí.
 

Ateliérista

Mgr. Eliška Horáková, ateliéristka

Eliška vystudovala Učitelství pro mateřské školy na Pedf MU v Brně a studium Arteterapie tamtéž. Pracovala v mateřském centru, později v mateřské škole. Absolvovala kurzy Muzikoterapie a Taneční a pohybové terapie. Vedla zájmové skupiny kreativního a scénického tance pro děti i dospělé. Působila v tanečním divadle Mimi Fortunae. Skrze práci s těmi nejmenšími v mateřském centru, v kroužcích i ve školce přišla také k psaní knihy o tělesném vnímání a vnitřním prožívání dítěte. I díky této knize Vnímání těla a své spoluautorce se její zájem ještě více obrátil na děti a jejich výtvarné vyjadřování a prožívání v prostoru a čase. Reggio Emilia byl přesně tím nejlepším směrem, kterým se mohla vydat: „Mé představy a domněnky o dětském vnímání a učení se přesně pojily s filosofií Reggia, proto jsem nesmírně ráda, že mohu být atelieristou právě tady.“ Děti jsou pro ni nevyčerpatelný zdroj energie, chce jim dávat volnost a prostor k tvorbě souvisle s uvědoměním hranic, pravidel chování a jejich zvnitřněním skrze vyjadřované emoce v tvorbě.

„Děti jsou radostí a nadějí lidstva, být více spontánními, kreativními, více v pohybu, blíže čisté duši.“
 

Zastupující učitelé

Mgr. Marie Baltusová st.

Mgr. Monika Reichstäterová

 

Kuchyň + úklid

Jana Opravilová, pracovník v kuchyni

Alexandra Klímová, uklízečka

 

 

Den v Safirce

Sleduj náš FB!