česky / English

Dítě

Děti v předškolním věku v sobě mají vyjímečný potenciál, který je třeba živit a rozvíjet. Jsou natolik vnímavé, že vše kolem sebe vstřebávají s neuvěřitelnou rychlostí. Co se v tomto období naučí, vytváří podstatný základ do jejich života. Správným přístupem je možno v nich podnítit rozvoj zdravé, vyrovnané a kreativní osobnosti.

Komunikace

Komunikace na sto způsobů. Jazyk je pro nás hlavním způsobem dorozumívání, ale není jediným a právě děti jich používají nespočet. Snažíme se dětem umožnit co nejvíce způsobů vlastního projevu a interakce. Vše, co činí, je vnímáno jako projev jejich individuality, výtvarné či pohybové projevy, dramatické role, mlčení, pláč, smích, vše si zaslouží odezvu. Více způsobů znamená větší porozumění. Učitelé jsou ve své komunikaci inspirováni respektující a nenásilnou komunikací.

Jazyk

Jazyk se malé dítě učí přirozeně v situacích a ve hře. Komunikace probíhá na více úrovních a proto je srozumitelná a názorná. V raném věku se v mozku vytvářejí jazyková centra, a proto je pro děti snadné a přirozené komunikovat ve více jazycích. Výuka v anglické třídě probíhá jako v bilingvální rodině. Někteří učitelé mluví pouze anglicky a jiní pouze česky, tak jsou děti přirozeně vedeny ke komunikaci v obou jazycích.

Vztahy

Vztahy v kolektivu mezi dětmi navzájem a jejich učiteli, stejně tak jako ve vlastní rodině, jsou pro vývoj dítěte klíčové. Proto se snažíme vytvářet prostředí se silným smyslem pro komunitu a podporovat harmonii vzájemných vztahů, respekt a spolupráci. Dítě potřebuje cítit bezpečí, podporu a porozumění i mimo svoji rodinu, aby se mohlo zdravě vyvíjet.

Tvořivost

Tvořivost a fantazie je vlastním světem dětí, otvírá nám pohled do jejich duše a představuje neuvěřitelný potenciál pro rozvoj jejich kreativity a myšlení. Prostředí školky přímo nabádá k tvůrčím projektů a experimentu. K dispozici jsou nejrůznější materiály a nápady. Jakýkoli výtvor či vyjádření nás zajímá a snažíme se dítě podněcovat v jeho rozvoji a nadšení.

Sto jazyků dětství

Sto jazyků dětství

Dítě
je tvořeno stem.
Dítě má
sto jazyků,
sto rukou,
sto nápadů,
sto způsobů myšlení,
hraní a mluvení.
Sto, vždy sto
způsobů jak poslouchat, jak obdivovat, jak milovat.
Sto potěšení
ze zpívání a porozumění,
sto světů
k prozkoumání,
sto světů
k vytvoření
Sto světů
ke snění.
Dítě má
sto jazyků
(a sta a sta více)
Ale Oni jich ukradnou devětadevadesát.
Škola a kultura,
rozdělí hlavu od těla.
Řeknou dítěti;
aby myslelo bez rukou,
aby dělalo bez hlavy,
aby poslouchalo, ale nemluvilo,
aby rozumělo, ale neužívalo si to
aby milovalo a obdivovalo
jen na Vánoce a Velikonoce.
Řeknou dítěti:
aby objevovalo svět, který tu už je
a ze sta
ukradnou devětadevadesát.
Řeknou dítěti:
že práce a hra,
realita a fantazie,
věda a představivost,
nebe a země,
rozum a sen
jsou věci,
které nepatří k sobě
a tak dítěti řeknou
že stovka tam není.
A dítě říka: V žádném případě ! Je tam!

Loris Malaguzzi
Zakladatel přístupu the Reggio

Saphira

Kurzy a kroužky pro starší pořádá  Saphira Centrum.
MŠ Safirka