česky / English

Dítě

Děti v předškolním věku v sobě mají vyjímečný potenciál, který je třeba živit a rozvíjet. Jsou natolik vnímavé, že vše kolem sebe vstřebávají s neuvěřitelnou rychlostí. Co se v tomto období naučí, vytváří podstatný základ do jejich života, ze kterého mohou čerpat celý svůj život.

Komunikace na sto způsobů. Jazyk je pro nás hlavním způsobem dorozumívání, ale není jediným a právě děti jich používají nespočet. Vše, co činí, je vnímáno jako projev jejich individuality, výtvarné či pohybové projevy, dramatické role, mlčení, pláč, smích, vše si zaslouží odezvu. Více způsobů znamená větší porozumění. Učitelé jsou ve své komunikaci inspirováni respektující a nenásilnou komunikací.

Český i anglický jazyk se malé dítě učí přirozeně v situacích a ve hře. Komunikace probíhá na více úrovních a proto je srozumitelná a názorná. V raném věku se v mozku vytvářejí jazyková centra, a proto je pro děti snadné a přirozené komunikovat ve více jazycích. Výuka v anglické třídě probíhá jako v bilingvální rodině. Někteří učitelé mluví pouze anglicky a jiní pouze česky, tak jsou děti přirozeně vedeny ke komunikaci v obou jazycích.

Vztahy v kolektivu mezi dětmi navzájem a jejich učiteli, stejně tak jako ve vlastní rodině, jsou pro vývoj dítěte klíčové. Proto se snažíme vytvářet prostředí se silným smyslem pro komunitu a podporovat harmonii vzájemných vztahů, respekt a spolupráci. Dítě potřebuje cítit bezpečí, podporu a porozumění i mimo svoji rodinu, aby se mohlo zdravě vyvíjet.

Tvořivost a fantazie je vlastním světem dětí, otvírá nám pohled do jejich duše a představuje neuvěřitelný potenciál pro rozvoj jejich kreativity a myšlení. Prostředí školky přímo nabádá k tvůrčím projektům a experimentu. K dispozici jsou nejrůznější materiály a nápady. Jakýkoli výtvor či vyjádření nás zajímá a snažíme se dítě podněcovat v jeho rozvoji a nadšení.

Sto jazyků dětství(báseň)

Sto jazyků dětství

Dítě
je tvořeno stem.
Dítě má
sto jazyků,
sto rukou,
sto nápadů,
sto způsobů myšlení,
hraní a mluvení.
Sto, vždy sto
způsobů jak poslouchat, jak obdivovat, jak milovat.
Sto potěšení
ze zpívání a porozumění,
sto světů
k prozkoumání,
sto světů
k vytvoření
Sto světů
ke snění.
Dítě má
sto jazyků
(a sta a sta více)
Ale Oni jich ukradnou devětadevadesát.
Škola a kultura,
rozdělí hlavu od těla.
Řeknou dítěti;
aby myslelo bez rukou,
aby dělalo bez hlavy,
aby poslouchalo, ale nemluvilo,
aby rozumělo, ale neužívalo si to
aby milovalo a obdivovalo
jen na Vánoce a Velikonoce.
Řeknou dítěti:
aby objevovalo svět, který tu už je
a ze sta
ukradnou devětadevadesát.
Řeknou dítěti:
že práce a hra,
realita a fantazie,
věda a představivost,
nebe a země,
rozum a sen
jsou věci,
které nepatří k sobě
a tak dítěti řeknou
že stovka tam není.
A dítě říka: V žádném případě ! Je tam!

Loris Malaguzzi
Zakladatel přístupu the Reggio

Den v Safirce

Sleduj náš FB!